Perioden med betydelige prisforskjeller i Sør-Norge startet i midten av juni, og siden da har prisdifferansen blitt stadig større.

Kort oppsummert er NO2 mye dyrere enn NO1 og NO5.

I august var NO2-strømmen 3,6 ganger så dyr (månedspris), mens den i forrige uke var 32,3 ganger dyrere (ukepris).