Det er de to viktigste forslagene i en oppdatert versjon av statsbudsjettet regjeringen la frem i dag torsdag.

Først fastpris-vilkårene. Da regjeringen foreslå å koble fastpris-kontrakter med grunnrenteskatten, var deres opprinnelige forslag at det maksimale påslaget skulle være 0,5 øre/kWh.

Dette er nå oppjustert til 2,5 øre/kWh. Dette beløpet er uten moms og elsertifikatkostnader. I tillegg skal leverandørene kunne ta 99 kroner per måned per målepunkt.

– Fastbeløpet følger gjeldende standard i bedriftsmarkedet, og er begrunnet i kostnader som påløper uavhengig av volum, skriver regjeringen i en pressemelding.