Som Europower har skrevet tidligere har statsråd Terje Aasland fått en lang rekke spørsmål om NO2-prisen fra stortingsrepresentanter.

I et av svarene støtter han seg til at prisdifferansene mellom NO2 og NO1/NO5 vil bli mindre fremover.