I et tidligere intervju med Europower har pensjonert krafttopp Einar Westre oppfordret Olje- og energidepartementet (OED) om å gå til EU-kommisjonen og be om muligheten for å kunne begrense strømeksporten på utenlandskablene for å sikre at Norge ikke går tom for vann i magasinene i løpet av vinteren.

– Olje- og energidepartementet må forklare EU-kommisjonen at dette går ikke. Vi kan ikke sende Norge ut i krise, sa Westre til Europower.

Mange andre har også argumentert for at Norge bør begrense strømeksporten, men Westre skiller seg ut ved at han kan vise til at OED historisk sett aldri har godkjent utenlandskabler som ble planlagt for eksport, og ved at han argumenterer for at EU-kommisjonen vil ha stor forståelse for Norges argumenter.

– Jeg har kjørt seminarer for EU-kommisjonen. Kommisjonens folk er fornuftige. De vil skjønne det, sa Westre.

Fokuserer på dagens situasjon i kraftmarkedet

Europower tok kontakt med olje- og energidepartementet for å høre hva de tenker om Westre's argumentasjon. Vi ba om et intervju med olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, men fikk til slutt et skriftlig svar fra statssekretær Amund Vik. Han forteller at departementet følger tett med på den pågående kraftsituasjonen.

– Situasjonen i kraftmarkedet er alvorlig, og vi følger situasjonen tett, sier Vik til Europower.

Vik viser til at regjeringen har lansert en sikringsordning med kompensasjon for høye strømpriser til husholdninger, samt redusert elavgift i vintermånedene.

– Nå må vi først og fremst fokusere på å håndtere den pågående situasjonen, sier Vik.

OED vil ikke gå til EU-kommisjonen nå

På spørsmål om OED vil gå til EU-kommisjonen for å reforhandle regelverket rundt utenlandskablene, viser statssekretæren til at Norge har inngått internasjonale avtaler som regulerer dette.

– Handel med elektrisk kraft er regulert i internasjonale avtaler som EØS-avtalen, frihandelsavtalen og kraftavtalen mellom Norge og Storbritannia. Statnett har inngått egne avtaler med sine partnere på utenlandsforbindelsene. Formålet med avtalene er blant annet å legge til rette for en fri krafthandel, uten hindringer mellom landene. Handel skal skje etter prissignaler slik at kraften flyter dit den til enhver tid trengs mest, sier Vik.

Han påpeker samtidig at Norge ikke er i en kraftsituasjon der forsyningssikkerheten er truet.

– Selv om vi opplever høye priser og lavere fyllingsgrad i magasinene enn normalt, er vi ikke i en situasjon med utfordringer for forsyningssikkerheten, sier Vik.

Det stemmer med kraftsituasjonskartet til Statnett. Der står hele landet i grønt, noe som betyr at kraftsituasjonen er normal og at sannsynligheten for kraftrasjonering er maks fem prosent. Samtidig er vannmagasinene på nasjonalt nivå 60,7 prosent fulle. Det betyr at Norge totalt sett har vann tilsvarende 53,0 TWh.

Vil se på langsiktige tiltak for forsyningssikkerheten

Selv om departementet ikke vil gå til EU og reforhandle reglene for utenlandskablene nå, er statssekretæren tydelig på at kraftsituasjonen denne vinteren vil bli evaluert.

– Situasjonen i kraftmarkedet er ekstraordinær, og det er naturlig at vi evaluerer årets situasjon for å finne læringspunkter for senere år. Det er også viktig å se på langsiktige tiltak, sier Vik.

Statssekretæren påpeker også at dette med forsyningssikkerhet og strømeksport er noe regjeringen har tenkt gjennom, og at det fremkommer i regjeringsplattformen.

– I Hurdalplattformen går det fram at regjeringspartiene ønsker å nedsette en energikommisjon. Det framgår også av Hurdalsplattformen at regjeringen vil utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri, sier Vik.