Det fremkommer av et brev NVE har sendt til regjeringen. Brevet er et innspill om å øke budsjettbevilgningene til NVE i årene 2024 til 2027.

I årets statsbudsjett fikk NVE ekstra penger for å raskere kunne behandle konsesjonssøknader. Nå etterlyser etaten mer penger for å følge opp prosjekter etter at konsesjoner er gitt.

– NVE er i dag ikke rigget for å håndtere en sterk økning aktiviteten som følger umiddelbart etter at konsesjoner er gitt, heter det i brevet.