– NVE mener også at vi trenger å øke kraftproduksjonen. Men vi mener det er viktig å få fram hva som er realistisk å få fram med de virkemidlene vi har i dag, slik at vi har en god forståelse av hvor vi er på vei i dagens situasjon, sier Inga Nordberg, fungerende vassdrags- og energidirektør.