Fredag meldte NVE at de vil prioritere større regulerbare vannkraftprosjekter fremover småkraft, dersom det skulle bli en kø i saksbehandlingen. NVE venter nemlig at gamle prosjekter vil bli tatt frem og prosjekter som tidligere ikke har vært lønnsomme vil bli forsøkt realisert. Det kan skape en kø av vannkraftsaker hos NVE.

– Vi må både styrke kraftbalansen og effektbalansen i Norge fremover. Den regulerbare vannkraften er ryggraden i det norske kraftsystemet og bidrar til begge deler. Vi forventer en økning i slike saker fremover, og vi vil prioritere disse høyt i vår saksbehandling, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.