Tirsdag denne uken presenterte analyseselskapet Rystad Energy rapporten Utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel som de har utarbeidet på oppdrag for bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Rapporten ble mye omtalt fordi den ble brukt av programleder Fredrik Solvang i partilederdebatten fra Arendalsuka på NRK Debatten før den ble offentlig tilgjengelig.

Rapporten konkluderer med at et eventuelt kutt i norsk olje- og gassproduksjon vil føre til økte utslipp totalt sett. Den anser det imidlertid som sannsynlig at dersom det hadde vært mulig å kun kutte oljeproduksjonen, men samtidig fortsette produksjonen av gass, så ville det redusert verdens klimautslipp.