Nord Pool ser at styringsmekanismen kan ha en funksjon i ekstreme situasjoner, men er likevel skeptisk.

De er kritiske til å pålegge kraftprodusenter et individuelt ansvar knyttet til forsyningssikkerhet.