• Det er svært usannsynlig at Norge de neste ti årene får bygget ut så mye kraft som myndighetene ønsker.
  • Dagens energipolitikk legger ikke til rette for økt kraftproduksjon.
  • Stabile skatteregler og bedre betaling til lokalsamfunnene er det som særlig trengs for å få opp farten.