– Vi finansierer vannkraft i Chile, solkraft i Australia og vind i USA. Det er bra for å bygge en global kompetanse, men vi skulle gjerne brukt enda mer av den i Norge, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen i Politisk kvarter i NRK.