Fristen for å komme med innspill på regjeringens forslag har gått ut. Totalt ble det levert rundt 120 innspill.

Regjeringen presenterte sitt forslag allerede 28. september, samme dag som høyprisbidraget ble lansert. Grunnrenteskatten på vindkraft skal ha virkning fra årsskiftet, men forslaget er fortsatt ikke vedtatt i Stortinget.

I dag er det ikke grunnrenteskatt på vindkraft, men regjeringen altså foreslår å innføre en sats på 40 prosent. Skatten skal gjelde både eksisterende og fremtidige vindparker.

Dette kommer i tillegg til økt sats på produksjonsavgift (øker fra 1 til 2 øre/kWh), og det midlertidige høyprisbidraget.