6. februar varslet regjeringen at de ville ta opp igjen behandlingen av NorthConnect-søknaden.

– Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte, sa statsråd Terje Aasland da.

I dag - 29 virkedager senere - er konklusjonen klar: Søknaden er avvist.

– Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag. Det er heller ikke grunnlag for at søknaden skal fortsette å ligge i bero, heter det i en melding fra OED.