Etter Høyesterettsdommen og den påfølgende Fosen-demonstrasjonen, er det stilt spørsmål om de to vindparkene har gyldig konsesjon eller ikke. En avgjørende setning i dommen lyder slik: «Vedtaket er etter dette ugyldig.»

Vedtaket det henvises til, dreier seg om ekspropriasjon, ikke konsesjon. Men uten ekspropriasjon kunne det ikke vært bygget vindkraft på Fosen. Én tolkning av setningen er dermed at heller ikke konsesjonene er gyldige.

Olje- og energiminister Terje Aasland har i dette spørsmålet et fast standpunkt:

– Dommen betyr ikke at konsesjonene har falt bort.