Onsdag meldte finansminister Trygve Slagsvold Vedum at strømstøtten består, også i 2025. Det kun en uke etter Statnett-sjef Hilde Tonne gikk ut og kritiserte ordningen.

Tonnes uttalelser vakte sterke reaksjoner blant folk og politikere, som mente Statnett-sjefen viste mangel på forståelse for de med dårlig råd.