Olje- og energidepartementets (OED) presenterte den såkalte styringsmekanismen for forsyningssikkerhet i slutten av januar i år. Sist fredag gikk høringsfristen for regjeringens forslag til lovendringer som skal gjennomføre styringsmekanismen, ut.