Kraftbørs refser norsk kraftdebatt – maner til bedre inntektsfordeling

Regjeringen får bred støtte til forslaget om ny styringsmekanisme for forsyningssikkerhet. Epex Spot mener vi heller burde snakke om hvordan Norges ekstrainntekter skal fordeles.

Tiltakene for bedre styring av forsyningssikkerheten ble presentert på en pressekonferanse 27. januar 2023 av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, statsminsister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Nå har kraftbransjen og andre kommentert på OEDs forslag til lovendringer.
Tiltakene for bedre styring av forsyningssikkerheten ble presentert på en pressekonferanse 27. januar 2023 av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, statsminsister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. Nå har kraftbransjen og andre kommentert på OEDs forslag til lovendringer.Foto: Magnus Lingjærde
Publisert 13. September 2023, kl. 03.00Oppdatert 13. September 2023, kl. 03.00