Forbrenning av kull, olje og gass står for mesteparten av de menneskeskapte klimautslippene. Det ventes hard tautrekking om disse energikildenes fremtid i Dubai.

– Vi må slutte å mate beistet, sa Fatumanava-o-Upolu Luteru nylig til Inside Climate News.