Klimautvalget taler Energikommisjonen midt imot. Mens Energikommisjonen oppgave var å finne ut hvordan det kan bli rikelig tilgang på ren energi, mener Klimautvalget at det er poeng at strømmen skal koste.