Kommentar: Regjeringens klimaambisjon er at alle utslipp skal reduseres, og det ligger i kortene at den viktigste metoden er å elektrifisere mer. I det perspektivet er kraftbransjen svært lite nevnt i klimameldingen som regjeringen la frem i dag.

Meldingen er på 212 sider. Først på sidene 197 til 199 kommer regjeringen inn på hvor den nye energien skal hentes fra.

– Med utsikter om kraftoverskudd og styrket utvekslingskapasitet har Norge et godt utgangspunkt for å ta i bruk mer elektrisitet mot 2030, er en slags hovedkonklusjon.