Blant Equinors mange tusen ansatte ønsker stadig flere å kapre en jobb innen fornybart. Overfor Europower kunne selskapet bekrefte at det internt er større interesse for fornybar-stillinger enn andre stillinger.

– Vi har ikke konkrete tall på antall søknader vi mottar på fornybar-stillinger når disse lyses ut internt, men du har helt rett; interessen for disse er høy og generelt har vi per nå flere kandidater å velge mellom på fornybar-posisjoner enn mange av de øvrige forretningsområdene, uttalte pressetalsmann for «Renewables, marketing and midstream», Magnus Frantzen Eidsvold til Europower.

Når Europower snakker med et knippe politikere som alle sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er ingen av dem overrasket over funnet.

– Jeg tenker at dette både høres logisk og bra ut, ettersom vi er på vei over i en fornybar, sirkulær og bærekraftig økonomi, sier Arbeiderpartiets Espen Barth Eide til Europower.

Han trekker frem at det er naturlig at etterspørselen etter kull, olje og naturgass vil falle fremover og dermed en tilsvarende økning av det som skal erstatte det fossile; strøm fra sol, vind og vann – og teknologi for å bruke denne i transport, industri og på alle andre felt.

– Dette betyr batterier, hydrogen og ammoniakk, grønne skip og andre transportløsninger, karbonfangstanlegg og så videre. Alt dette kan norsk industri levere på, så oppgaven nå blir å lose Norge trygt gjennom omstillingen fra fossilt til en fornybart, sier han.

Barth Eide understreker at Arbeiderpartiet er opptatt av at nyindustrialiseringen av Norge som vil komme i 2020-årene, skal skje på skuldrene av dagens industri.

– Derfor støtter vi opp om Equinors planer om å omstille seg til et bredt energiselskap og framfor et tradisjonelt oljeselskap. Her kan man bruke relevant kompetanse fra oljealderen på veien inn i de nye løsningene. Da er det høyst forståelig at det er rift om stillingene på fornybarsiden. Jeg forstår godt at mange vil være med på å forme selskapets framtid, sier han.

– Avhengig av kompetansen fra olje og gass

Senterpartiets Ole André Myhrvold er glad for å høre at interessen for fornybart i Equinor er stor.

– Det er svært positivt å se at jobber innenfor fornybar energi er populært. Om vi skal komme oss trygt gjennom den grønne omstillingen, er vi helt avhengige av at den fantastiske kompetansen vi har bygget opp innen olje og gass nå videreføres innen fornybare næringer, sier han.

Likevel mener Myhrvold at det tempoet i det grønne skiftet burde skrus opp.

– Det grønne skiftet går dessverre ikke fort nok, heller ikke i store bedrifter som Equinor. Det må satses enda mer på fornybare løsninger, enten det er CCS, havvind eller hydrogen, slik at vi ikke ender opp i en situasjon der kompetansen selskapene har forlater sektoren før vi får bygd opp de nye arbeidsplassene.

Mener ungdommen har skjønt det

Selv om Sosialistisk Venstrepartis (SV) Lars Haltbrekken heier på omstilling i Equinor, er han tydelig på at det må stilles harde krav til det gigantiske konsernet.

– Framtiden er fornybar, det har ungdommen skjønt. Equinors store problem er at de ikke har en strategi for framtiden som er i tråd med 1,5 graders målet. De har en strategi som betyr at verden bryter Parisavtalen. Regjeringen må gripe inn og sørge for at Equinor legger 1,5 graders målet til grunn, mener han.

– Ikke overrasket

En politiker som har tatt til orde for at problemene er større utenfor Norge enn innenfor, og ønsker at man heller fokuserer på elementer som internasjonal kullproduksjon, er energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (FrP), Terje Halleland. Han lar seg ikke overraske over at mange ønsker å jobbe med fornybar energi i Equinor.

– Jeg finner det ikke overraskende at folk ønsker å jobbe innenfor fornybart, når det satses så mye på en ny sektor. For Equinor vil olje og gass sektoren være den store og drivende sektoren i flere tiår enda, men fortrinnene for Equinor er å benytte sin egen kunnskap og kompetanse til å utvikle nye områder innen fornybart, sier han til Europower.

– Går det grønne skiftet fort nok i bedrifter som Equinor?

– Det skjer utrolig mye nå på satsinger på nye grønne prosjekter på norsk sokkel. Vi ser at fornybarnæringen, petroleumsnæringen og maritim sektor slår seg sammen og samarbeider om mange av disse prosjektene. Jeg tror det er viktig at omstilling til nye markeder vokser i takt med etterspørsel etter nye produkter og farten her vil bare bli raskere og raskere. Jeg tror at dyktigheten til norske selskap, spesielt på omstilling vil sikre de gode posisjoner fremover, avslutter han.