Det viser et svar statsråd Terje Aasland har sendt til sine navnebror Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp.

– Hva er provenyet av den endringen regjeringen nå foreslår i strømstøtten for 2023 og 2024, spør Halleland.

– Kostnadseffekten av å gå over til en timesbasert strømstøtteordning, vil avhenge av en rekke faktorer og det er derfor stor usikkerhet knyttet til dette, svarer Aasland.

Han ramser opp en rekke faktorer som gjør det umulig å beregne kostnadene; blant annet strømprisnivå, prisvariasjon, forbruk og forbrukstilpasning.