Den omstridte Acer-saken skal opp til plenumsbehandling i Høyesterett.

Det er Nei til EU som har gått til sak mot staten. De tapte i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.