Den omstridte Acer-saken skal opp til plenumsbehandling i Høyesterett.

Det er Nei til EU som har gått til sak mot staten. De tapte i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Striden går på om Stortinget kun med et enkelt flertall skal avgi suverenitet til EU, eller om det var behov for et flertall på tre firedeler.

Leder i Nei til EU, Einar Frogner mener det er viktig at saken belyses.

– Det at Høyesterett velger å ta den, betyr at de også ser at det er en prinsipiell viktig sak.