Saken blir oppdatert.

Tirsdag morgen falt det dom i Høyesterett i den såkalte Acer-saken. Nei til EU har gått til sak fordi organisasjonen har ment at Stortinget i 2018 gjorde en feil da det overlot myndighet til EUs energibyrå Acer, i forbindelse med innføringen av EUs tredje energimarkedspakke.