Departementet har nå oversendt det formelle tildelingsbrevet til NVE. Dette er den årlige ordren om hvilke oppgaver direktoratet skal prioritere.

Mange av ordrene er de samme som før. Til sammen lister departementet opp 24 forskjellige delmål innen fire hovedområder.