Per-Erik Ramstad, administrerende direktør i Alta Kraftlag, legger i kjent stil ikke fingrene mellom når han snakker om forrige ukes politiske krangel om strømstøtten. Statnett-sjef Hilde Tonne pekte på det nærmest hele bransjen tidligere har sagt – at innretningen på strømstøtten ikke fører til at etterspørselen dempes.