Samene mener at regjeringen viker unna problemene på Fosen like mye som reinsdyrene viker unna vindturbinene.

Tirsdag ble en ny dag med Fosen-demonstrasjoner i regjeringskvartalet. I løpet av formiddagen bar politiet bort de demonstrantene som fysisk hadde sperret inngangen til flere departement.

Statsråd Terje Aasland pratet med noen av demonstrantene, uten at det ble noen særlig konstruktiv dialog.

– Kan bli revet

Som demonstrantene tydelig har fått frem, har det gått 500 dager siden Høyesterett avsa sin dom om vindkraften på Fosen.