Bakgrunnen er Klimautvalgets rapport som kom i høst. Rapporten har fått flere hundre høringsinnspill, og ett av dem er signert Hafslund.

Kraftbransjen får kontinuerlig kritikk for å beslaglegge natur, men i høringen påpeker Hafslund at andre utbygginger tar mer natur.