Stortingets behandling av funksjonelt skille gikk helt som forventet.

Etter en lengre runde foreslo regjeringen i mars å fjerne kravet om funksjonelt for nettselskaper med færre enn 100.000 kunder.

Innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen viser at dette er det flertall for på Stortinget, og det vil bli vedtatt.

Kravet om funksjonelt skille vil dermed kun gjelde de åtte nettselskapene som har flere enn 100.000 nettkunder;

  • Elvia
  • Glitre Nett
  • Tensio
  • BKK
  • Lede
  • Lnett
  • Arva
  • Linja

I tillegg kommer Norgesnett som hadde tett opp under 100.000