Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

– Nå må kraftverkene vise seg tilliten verdig, å gi billigere og bedre fastprisavtaler, sa Trygve Slagsvold Vedum til NRK i går.

Invitert presse var onsdag med finansministeren til Vamma kraftverk for å iscenesette budskapet.

– Vi kommer til å legge stort press på kraftselskapene, om at de må komme med avtaler som gir mer trygghet. Det som har vært i vinter har vært altfor brutalt, sa Vedum til E24.

Han la mye mindre vekt på at det vil ta lang tid før endringer vil skje. For det var ikke et forslag som ble lagt frem. Det var varsel om et forslag.

Et varsel om at regjeringen jobber med å endre på grunnrenteskatten for å legge til rette for fastprisavtaler. Ingen detaljer er kjent.

Billigere strøm NÅ

Regelendringene vil tre i kraft tidligst 1. januar 2023. Likevel skaper Vedum en fortelling om at NÅ er det opp til kraftselskapene å levere. Strømprisen er for tiden historisk høye, og befolkningen vil ha billigere strøm NÅ.

Dette fyrer Vedum oppunder ved å si at « … nå må kraftverkene vise seg tilliten verdig, å gi billigere og bedre fastprisavtaler …»

Mener han virkelig at kraftselskapene skal hive seg rundt NÅ? På bakgrunn av varsel om et forslag ingen kjenner detaljene i, og som ikke vil ha virkning før neste år?

Nei, Vedum kan ikke mene det. Men han ønsker å skape et bilde av en handlingens mann som skaffer folket billigere strøm NÅ. Vedum er ekspert på strømninger i befolkningen, og nå er det oppfatningen av at kraftbransjen skaper høye strømpriser han utnytter.

At han med slike utspill bygger oppunder den feilaktige oppfatningen spiller mindre rolle for Vedum. For ham er velgerne viktigst.

Følge opp raskt hva da?

Vedum kan ha blitt upresist sitert av NRK og E24, bisetninger kan ha blitt trukket ut av sammenheng. Men usaklige frieri til velgerne er jo Vedums modus operandi. Vi kan jo se på hva han selv skriver i pressemeldingen:

– Jeg forventer at bransjen raskt følger opp det de har signalisert, slik at de som trenger økonomisk trygghet kan sikre seg med fastprisavtaler til lavere priser enn det som finnes i dag, skriver finansministeren.

Vedum forventer altså at bransjen raskt skal følge opp et forslag som ennå ikke er lagt frem. Selv gir han seg ni måneder for å få på plass regelendringen.

Annet budskap for tre uker siden

Undertegnede skrev i mars en kommentar om at det var lite sannsynlig at Finansdepartementet vil endre på grunnrenteskatten. Det viste seg å være et bomskudd.

Men sett i lys av gårsdagens melding, er det også merkelig å lese notatet Vedum sendte ut for tre uker siden:

– I den grad kraftprodusentene ønsker å tilby mer til fastpris enn det sikringsandelen tilsier, kan de oppnå dette gjennom å ta motsvarende posisjon i det finansielle markedet. Strømleverandører som ønsker å prissikre seg, kan også gjøre det i det finansielle markedet, skrev finansministeren der.

Vedum leste muligens ikke notatet departementet hadde utarbeidet, før han signerte.

Maksimalt prispåslag

La oss se på substansen i det som faktisk er presentert så langt. Det er som nevnt ikke mye, men vi kan ta det punktvis:

  1. Regjeringen utreder standardiserte og transparente strømavtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet.
  2. Regjeringen jobber med å endre grunnrenteskatten for volum videresolgt til fastpris gjennom slike standardiserte avtaler.
  3. Vurderingen av grunnrenteskatten vil skje i sammenheng med arbeidet med standardiserte fastprisavtaler.
  4. Regjeringen legger til grunn at fastprisavtalene skal ha varighet på 3, 5 og 7 år.
  5. Det skal være et maksimalt prispåslag i leddet mellom produksjonsselskapet og sluttbrukerkunder.
  6. Endringer i grunnrenteskatten skal rammes inn slik at tiltaket ikke åpner for skattemessige tilpasninger.
  7. Forslaget vil bli sendt høring «så snart som mulig», og målet er at endringene trer i kraft fra 1. januar 2023.

Legg merke til punkt nummer 5 om maksimalt prispåslag. Dreier dette seg bare om fastprisavtaler eller vil dette også gjelde spotpris-avtaler?

Det går ikke an å lese av meldingen. Europower har stilt spørsmålet til Finansdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Hvis det også gjelder spotpris-avtaler vil det få store konsekvenser for strømsalg-selskapene. Det innebærer at staten setter en maksimal grense for hvor mye det er lov å tjene på strømsalg – ikke helt ulikt inntektsrammen til nettselskapene.

Forskjellen er at nettselskapene driver monopolvirksomhet, mens det på strømsalg er konkurranse.

Oppdatering: Finansdepartementet svarer at maksimalt prispåslag kun gjelder fastprisavtaler.

Skattemessige tilpasninger

Det helt essensielle punktet er nummer 6. Det skal ikke være mulig for selskapene å gjøre skattemessige tilpasninger. Man kan jo bare tenke seg hvor detaljert dette må reguleres for at den ambisjonen skal oppfylles.

Vil det for eksempel være tillatt at et produksjonsselskap inngår avtaler med et søsterselskap som driver med strømsalg? Da kan den interne fastprisen satt lav, som reduserer grunnrenteskatten til produksjonsselskapet, mens strømsalg-selskapet kan tjene gode penger. Det er muligens her formuleringen om maksimalt prispåslag vil gjøre seg gjeldende.

Når man åpner for at kontraktspris og ikke systempris skal være grunnlag for grunnrenteskatten, vil det være utallige måter å tilpasse seg på. Ambisjonen om å hindre skattemessige tilpasninger er svært fornuftig, men det vil kreve meget detaljert regulering.

Pålagt av Stortinget

Punkt 1 forteller at regjeringen jobber med at strømavtaler skal være «standardiserte og transparente». Dette gjelder mer enn fastprisavtaler. Strengere regulering av avtalene vil kunne få stor betydning for strømsalg-selskapene.

Det regjeringen ikke nevner er at Stortinget har pålagt dem å gjøre dette, etter forslag fra Frp. Allerede i mai i fjor ble det vedtatt at det skal sikres at « … strømselskapene benytter felles opplysningskriterier som gir forbrukerne mulighet til å sammenligne ulike produkter og ta gode informerte valg.»

Forslaget var rettet mot Solberg-regjeringen, som aldri fulgte det opp. Men det betydde ikke at vedtaket forsvant. Vedum & co har sittet et halvt år i regjeringen uten å følge opp.

På den annen side, strengere regulering av strømavtaler har minimal påvirkning på de store strømkostnadene befolkningen har for tiden.

Gratulerer til Energi Norge

Større utvalg av fastprisavtaler vil derimot kunne få betydning for husholdningens kostnader. Her er det all grunn til å gratulere Energi Norge med gjennomslag. Dette har vært deres kamp. Fra og med neste år får kraftprodusenten prissikret en større del av porteføljen uten risiko for skattetap på grunnrenten.

Da tåler de kanskje at Vedum surrer rundt med at kraftselskapene må sikre befolkningen billigere strøm NÅ.

Dette er vinn-vinn for kraftbransjen. Man må jo huske på hvilke alternativer de står ovenfor, det er foreslått både makspris på strøm og opprettelse av Statstrøm som skal selge fastpris-avtaler uten profitt.