Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Det er Dagens Næringsliv som melder om boikotten. Den er den frittalende sjefen i Klarkraft, Haakon Dyrnes, som rakker ned på strompris.no.

– Det er smått utrolig at Forbrukerrådet ikke evner å rydde opp i dette samtidig som de går knallhardt ut mot bransjen, sier han.

Dyrnes sitt hovedpoeng er at det fortsatt er avtaler med lokketilbud som havner øverst på listen til Forbrukerrådet.

I øyeblikket er det avtaler fra Saga Energi og Agva Kraft som fremstår som mest gunstige. Begge avtalene har negativt påslag på 5,1 øre/kWh og en månedsavgift 39 kroner. Bindingstiden er 12 måneder.

I Agva sitt tilfelle går man etter denne perioden automatisk over på en annen spotavtalen med nesten 15 øre i påslag.

Hos Saga går man over man på en avtale med 5 øre i påslag, men med uforståelige vilkår om kundeutbytte.

Man må langt inn i vilkårene til avtalene for finne dette. Informasjonen fremkommer ikke av strompris.no.

De to avtalene Forbrukerrådet anbefaler er altså én avtale som etter hvert gir et hinsides høyt påslag, og én avtale med uklare vilkår.

Det er forståelig at Klarkraft-sjefen bli provosert av dette. Dette har vært en svakhet med strompris.no helt siden portalen startet opp.

Evner ikke å ta kritikk

Forbrukerrådet har riktignok ryddet kraftig opp. Nå er det spotavtaler med varighet på 12 måneder eller mer som kommer øverst på listen.

Det tok ubegripelig lang tid før dette kriteriet ble lagt inn, men da det skjedde var det en kraftig forbedring.

At det fortsatt er avtaler med lokketilbud som ligger øverst på listen, viser imidlertid at portalen heller ikke i dag er særlig god.

Selv om den garanterte perioden er 12 måneder, er det helt uforståelig at Forbrukerrådet opererer med et system hvor de anbefaler en avtale som etter hvert vil gi et påslag på 15 øre.

Som Dyrnes kommenterer blir portalen brukt til å markedsføre tvilsomme strømavtaler hvor hensikten er å lokke kundene inn på dyrere avtaler.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket evner ikke å ta denne kritikken.

– Vi stiller oss også undrende til at Dyrnes bruker så mye tid på å angripe strømpris.no, istedenfor å ansvarliggjøre egen bransje, svarer hun i Dagens Næringsliv.

Hun hevder at deres rangering etter pris og garantitid gjør det enkelt for kundene å velge rimelige og varige avtaler.

Det er åpenbart tullball. Å plassere en avtale som etter hvert vil koste 15 øre/kWh øverst på listen, er ikke å gjøre det enkelt for kundene.

Har vist inkompetanse før

Blyverket er strømsalgbransjens mest hardtslående kritiker. Etter hun tiltrådte som leder av Forbrukerrådet i desember 2018 har hun jevnt og trutt slaktet hele bransjen, senest nå i februar.

Hun nyanserer ikke, og inntrykket man sitter igjen med er at alle strømsalgselskaper er skurker og banditter.

Blyverket har gjort en viktig jobb, det har vært mye å ta tak i. Hun har utvilsomt rett i at mange avtaler er konstruert for å lure kundene til å betale unødvendig mye.

Forbrukerdirektøren er helt ute å kjøre når hun ikke klarer å nyansere mellom ulike aktører, men hun har lagt et nødvendig press på bransjen.

Det skal hun ha honnør for.

Men samtidig, når man går så høyt på banen som Blyverket kan man ikke gjør feil selv. Den delen svikter for Forbrukerrådet.

I juni 2022 viste de strålende inkompetanse da de lansert tjenesten «Fakturasjekken». Ved å taste inn forbruk og strømregning skulle kunder umiddelbart få en vurdering om strømavtalen deres var god eller ikke.

Men Forbrukerrådet tok ikke høyde for at strømprisen varierer gjennom døgnet, og at alle kunder har ulik forbruksprofil. Selv virkelig gode strømavtaler ble stemplet som dårlige.

Tjenesten ble trukket dagen etter, og har heldigvis aldri kommet tilbake.

Nå viser Forbrukerrådet noe av den samme inkompetansen ved å insistere på at dagens utgave av strompris.no gir kundene god informasjonen.

At tjenesten er forbedret betyr langt ifra at den er god. Den er fortsatt en salgskanal for dårlige strømavtaler.

Et godt forslag

Klarkraft-sjef Dyrnes er ingen engel han heller. Europower har tidligere kritisert hvordan Klarkraft beskylder andre selskaper for å være løgnere, mens de selv bedrev tvilsom markedsføring av egne priser.

Du kan lese den saken her, og Dyrnes sitt svar her.

Vi lar det ligge her, og ser heller på hans konkrete forslag om hvordan forbedre strompris.no. Dyrnes foreslår at kun standardavtaler uten lokkepriser blir listet opp.

Det er et godt forslag. Det er ingen grunn til at avtaler som er konstruert for å lokke kundene inn i dyrere avtaler skal være med på Forbrukerrådets oversikt.

Som Dyrnes påpeker er dette en statlig finansiert etat som skal ivareta forbrukernes interesser, ikke være en salgskanal for tvilsomme selskaper.

Bransjen tok innersvingen på statsrådene

Men her møter vi på et annet problem. Det er nettopp etablert nye regler for hva som er en standard spotprisavtale.

Som Europower har omtalt tidligere åpner disse reglene for at en standardavtale kan ha både lokketilbud og forhåndsfakturering.

Det var statsrådene Kjersti Toppe og Terje Aasland som tok initiativ til at det skulle utformes regler for standardavtaler. Dessverre overlot de til bransjen å gjøre selve jobben.

Med Fornybar Energi i spissen ble det lagt frem en standardavtale som ivaretar bransjens interesser, ikke forbrukernes. Eneste innstramning er at kun spotpris er spotpris, og innkjøpspris og lignende lureri ikke tillates.

Men lokketilbudene får leve videre. Hvordan Toppe og Aasland kunne la seg lure av det opplegget er et mysterium.

Boikott

I stedet for å avvise forslaget fra Klarkraft, bør Forbrukerrådet ta innover seg kritikken. Blyverket & Co bør ta et skikkelig oppgjør med lokketilbud, og sørge for at portalen deres ikke er en salgskanal for dårlige strømavtaler.

Så er det jo interessant at et strømsalgselskap faktisk kan boikotte strompris.no. Klarkraft sin avtale er nå ikke å finne på portalen, selv om det angivelig er plikt å rapportere inn alle avtaler.

Det er heller ikke noe link til stompris.no på selskapets nettside slik nye reglene krever.

Det er for tiden en diskusjon om strømsalgselskaper lettere skal kunne miste konsesjonen. Hvis det er dette opprøret det blir slått ned på, og ikke åpenbart lureri i bransjen, klatrer vi i barrikadene for Klarkraft.