Dagens Næringsliv skriver i dag at Astrup vil få punktet om å splitte Statkraft og børsnotere den delen som ikke driver med norsk vannkraft, inn i Høyres stortingsprogram for neste periode.