FNs klimarapport som ble presentert mandag kveld denne uken, omtaler også en rekke forhold knyttet til fornybar energi. Og rapporten slår fast at omstillingen ikke går fort nok.

Den peker derfor i samme retning som det internasjonale energibyrået (IEA) - som også har konkludert at verden fortsetter å øke både energiforbruket og utslippene.

Norsk vannkraftforsker bidro til rapporten

Sintef-forsker Atle Harby, som har tung kompetanse på vannkraft, har bidratt inn til rapportens del om energisystemer. I en pressemelding sier han følgende;

– Rapporten foreslår en rekke tiltak og løsninger som kan settes i verk umiddelbart: Stoppe bygging av nye kullkraftverk og legge ned eksisterende, begrense bygging av gasskraftverk, installere varmepumper i hus og kontorer, erstatte bensin- og dieselbiler med elektriske kjøretøy, sier han.