EUs energiministre møttes tirsdag denne uka. På dagsorden sto EUs kraftmarkedsdesign. Møtet endte opp med en enighet om at forhandlinger med EU-parlamentet om reformer i kraftmarkedene, kan starte.

Referatet fra møtet gir et godt innblikk i hvordan EU-landene oppsummerer de siste års energikrise.