De seks største kraftselskapene i Norge (utenom Statkraft) var samlet på samme podium onsdag: Eidsiva, Hafslund, Å Energi, Eviny, Aneo og Lyse.

På Sparebank1 sin energikonferanse fikk de fortelle om hva som skal til for å få fart på energiomstillingen.