Saken er oppdatert.

Europower vil finne de viktige detaljene i rapporten. Men budskapet til kommisjonen er klart; de sier at det er nødvendig at politikerne handler.

Her overleverer utvalgsleder Lars Sørgard Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland 1.