Saken er oppdatert.

Europower vil finne de viktige detaljene i rapporten. Men budskapet til kommisjonen er klart; de sier at det er nødvendig at politikerne handler.

Her overleverer utvalgsleder Lars Sørgard Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland 1. februar 2023. Foto: Magnus Lingjærde

– Vi handler ikke raskt nok. Forbruksveksten forventes å bli betydelig større enn foreliggende planer for økt fornybar kraftproduksjon. Vi kan gå fra en situasjon med overskudd til underskudd på kraft i løpet av noen få år.