Endelig blir det slutt på Acer-tullet

Høyesterett har fullstendig avvist Acer-motstanderne argumenter. Nei til EU og Senterpartiet bør gå i seg selv om hvordan de har spredt feilinformasjon.

I 2018 var det en rekke demonstrasjoner mot et tilsynsorgan som har i oppgave å påse at lover og avtaler blir fulgt.
I 2018 var det en rekke demonstrasjoner mot et tilsynsorgan som har i oppgave å påse at lover og avtaler blir fulgt.Foto: Haakon Barstad
Publisert 1. November 2023, kl. 12.31Oppdatert 2. November 2023, kl. 09.48