Det er til enhver tid en rekke kraftsaker som ligger uavklarte i det politiske systemet.

Under følger en analyse av den politiske pipelinen akkurat nå.

Grunnrente vindkraft

Den saken som får mest oppmerksomhet, er regjeringens planer om å innføre grunnrente på vindkraft på land. Forslaget ble varslet allerede 28. september i forbindelse med statsbudsjettet, men er ennå ikke avgjort.

Finansdepartementet sendte saken på høring 12. desember, og høringsrunden viste en samlet motstand fra bransjen. Det protesteres både mot innføringen i seg selv og innretningen.