– Det er syv år til 2030. Det er veldig kort tid, sier Berit Tennbakk, som er medlem av Energikommisjonen, til Europower.

Til daglig jobber hun i Thema Consulting Group, og har jobbet i energisektoren siden slutten av 80-tallet, hvor hun blant annet har vært med å legge grunnlaget for dereguleringen av kraftmarkedet i Norge i 1991, ifølge kommisjonens nettside.

...