Hovedlinjene i Energikommisjonens rapport var kjent allerede før den ble lagt frem. De kan oppsummeres med at kommisjonen mener at det vil være behov for 60 TWh mer tilgjengelig kraft innen 2030.