Hovedlinjene i Energikommisjonens rapport var kjent allerede før den ble lagt frem. De kan oppsummeres med at kommisjonen mener at det vil være behov for 60 TWh mer tilgjengelig kraft innen 2030.

20 TWh tenker de kan hentes i energiøkonomisering. Dermed gjenstår 40 TWh som må skaffes gjennom økt kraftproduksjon.

Det har vært lite oppmerksomhet om hvordan kommisjonen mener disse 40 TWh-ene kan skaffes. I denne artikkelen ser vi nærmere på de konkrete forslagene.

Kommisjonen er helt tydelig på at politikerne må ta ansvar for at det skal skje:

– Et dramatisk taktskifte i utbyggingen av fornybar kraftproduksjon kombinert med en storstilt omstilling av kraftsektoren gjør at det er behov for klar politisk styring, skriver kommisjonen i rapporten.