Komiteen er utvidet med tre medlemmer. Det er nå 20 stortingsrepresentanter som skal behandle energisaker. 20 personer som kraft-lobbyistene må håndtere hvis de skal kunne påvirke energipolitikken.

Terje Aasland fra Arbeiderpartiet blir komitéleder.

– Dette blir kanskje den viktigste perioden for denne komiteen. Nå må vi sørge for at vi kan gjennomføre det grønne skiftet, og det handler om tilgang på fornybar energi. Vi må også sørge for at bedrifter ser på det på det grønne skiftet som en konkurransefordel for Norge, sier Aasland til Europower.

Halvparten av komiteen er nyvalgt på Stortinget, mens de ti har minst én periode bak seg. De eneste som satt i komiteen i forrige periode og som fortsetter, er Lars Haltbrekken (SV) og Ole André Myhrvold (Sp).

Komitemedlemmer

Terje Lien Aasland (Ap): 56 år, fra Telemark. Komitéleder. Var opprinnelig energimontør, men jobbet i fagforeninger fra 1994 til han ble valgt inn på Stortinget i 2005. Han starter nå altså på sin femte periode. Har sittet i energi- og miljøkomiteen to ganger tidligere, men ikke i forrige periode.

Stein Erik Lauvås (Ap): 56 år, fra Østfold. Starter sin tredje periode som stortingsrepresentant, har sittet i kommunalkomiteen tidligere. Har bakgrunn som bilmekaniker, men har også jobbet i LO, Handel og Kontor og Norsk Filmforbund.

Marianne Sivertsen Næss (Ap): 47 år, fra Finnmark. Nyvalgt stortingsrepresentant. Utdannet innen pedagogikk og skoleledelse. Var rektor ved Hammerfest videregående skole inntil hun ble varaordfører og senere ordfører i Hammerfest kommune.

Mani Hussaini (Ap): 33 år, fra Akershus. Nyvalgt stortingsrepresentant. Født i Syria, kom til Norge som flyktning sammen med sine foreldre i 1999. Har vokst opp på Romerike. Jobbet i AUF før han ble valgt til AUF-leder i 2014.

Linda Monsen Merkesdal (Ap): 48 år, fra Hordaland. Nyvalgt stortingsrepresentant. Er utdannet hjelpepleier og har yrkesbakgrunn som dette. Har også bakgrunn fra Fagforbundet.

Nikolai Astrup (H): 43 år, fra Oslo. Har vært valgt inn på Stortinget siden 2009, og starter dermed på sin fjerde periode. Var statsråd fra 2018 til 2021, først som utviklingsminister, deretter kommunalminister. Har yrkeserfaring som ansvarlig redaktør i tidsskriftet Minerva i sju år. Stortingets rikeste med en ligningsformue på 343 millioner kroner.

Ove Trellevik (H): 56 år, fra Hordaland. Innvalgt på Stortinget i 2013, starter på sin tredje periode. Har sittet i Næringskomiteen og Kommunalkomiteen tidligere. Var tidligere offiser i Sjøforsvaret. Fra 2006 til 2010 jobbet han i BKK som spesialrådgiver for anskaffelser. Fra 2010 til 2013 var han ordfører i Sund kommune.

Mathilde Tybring-Gjedde (H): 28 år, fra Oslo. Starter på sin andre periode som stortingsrepresentant, satt i Utdanning- og forskningskomiteen i forrige periode. Har økonomiutdannelse fra Warwick University i England. Er datter av Christian Tybring-Gjedde som er stortingsrepresentant for Frp.

Bård Ludvig Thorheim (H): 45 år, fra Nordland. Nyvalgt stortingsrepresentant. Har bakgrunn fra etterretningstjenesten i Forsvaret, og har vært i utenrikstjenesten med stasjonering i Colombo og Washington. Fra 2015 ledet han UDs operative senter for kriseberedskap. Har også vært gjesteforsker ved NUPI.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): 36 år, fra Aust-Agder. Innvalgt på Stortinget siden 2009, starter på sin fjerde periode. Tidligere KrF-leder og Barne- og familieminister. Gikk av både som partileder og statsråd i september 2021 etter presseoppslag om personlig skattetriksing. Har tidligere sittet i Energi- og miljøkomiteen i ett år (2012/2013).

Lan Marie Berg (MDG): 34 år, fra Oslo. Nyvalgt stortingsrepresentant. MDGs mest profilerte politiker etter å ha vært byråd i Oslo i seks år. Gikk av som byråd etter mistillitsforslag som handlet om informasjonsplikten ovenfor bystyret. Har skrevet masteroppgave om bruk av solkraft i en kenyansk landsby.

Sofie Marhaug (Rødt): 31 år, fra Hordaland. Nyvalgt stortingsrepresentant. Var inntil valget stipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Har sittet i Bergen kommunestyre siden 2011.

Ole André Myhrvold (Sp): 43 år, fra Østfold. Starter på sin andre stortingsperiode, satt i Energi- og miljøkomiteen også i forrige periode. Var informasjonssjef i Coop Norge før han ble ordfører i Trøgstad fra 2011 til 2017.

Gro-Anita Mykjåland (Sp): 45 år, fra Aust-Agder. Nyvalgt stortingsrepresentant. Har bakgrunn som flyvertinne, og ordfører i Iveland kommune fra 2011 til 2021. Som ordfører ledet hun arbeidsutvalget i Agdereierne, selskapet som organiserer det kommunale eierskapet i Agder Energi.

Siv Mossleth (Sp): 54 år, fra Nordland. Starter på sin andre periode som storingsrepresentant, satt i Transport- og kommunikasjonskomiteen i forrige periode. Har jobbet som melkebonde i 23 år, og har vært varaordfører i Saltdal kommune.

Lars Haltbrekken (SV): 50 år, fra Sør-Trøndelag. Starter på sin andre stortingsperiode, satt i samme komité forrige periode. Var leder av Naturvernforbundet i 11 år. Har også bakgrunn fra Natur og Ungdom og Bondelaget.

Birgit Oline Kjerstad (SV): 60 år, fra Møre og Romsdal. Nyvalgt stortingsrepresentant. Har drevet 40 år som husdyrbonde. Mest kjent som vindkraft-motstander på Haramsøya.

Ola Elvestuen (Venstre): 54 år, fra Oslo. Starter på sin tredje periode som stortingsrepresentant. Ledet Energi- og miljøkomiteen fra 2013 til han ble Klima- og miljøminister i 2018. Kom tilbake til Stortinget i 2020 og gikk da inn i Utenrikskomiteen. Før stortingskarrieren var Elvestuen gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre fra 2003 til 2011. Før den politiske karrieren jobbet han både som bartender, fotomodell, selger, gartnerassistent og bygningsarbeider.

Frank Sve (Frp): 53 år, fra Møre og Romsdal. Nyvalgt stortingsrepresentant. Har bakgrunn som industrisnekker og har jobbet i møbelindustrien på Sunnmøre. Var ordfører i Stranda kommune fra 2002 til 2011.

Marius Arion Nilsen (Frp): 37 år, fra Aust-Agder. Nyvalgt stortingsrepresentant. Har bachelor i elkraftteknikk og mastergrad i industriell økonomi. Jobbet før valget som salgssjef i en instrumentering- og automasjonsbedrift rettet mot kraftbransjen. Nilsen har allerede sendt sitt første spørsmål til olje- og energiministeren.