Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

Mandag holdt Statkraft pressekonferanse om ny kraftutbygging i Norge, og alle de store mediene var tilstede.

Det etterlatte inntrykket etter alle presseoppslagene, er at Statkraft nå virkelig satser på kraftutbygging i Norge.

Oppsummert var hovedbudskapet til Statkraft at de planlegger å investere mellom 44 og 67 milliarder kroner i oppgraderinger av vannkraft, samt bygging av noen nye vindparker.

Det samlede beløpet er tilsynelatende stort, men var det egentlig noe nyheter på pressekonferansen?

Nei, det er vanskelig å få øye på.

– De enkelte prosjektene har vært nevnt tidligere, men det har ikke vært kjent at summen av det vi holder på med over 40 milliarder kroner og opp mot nesten 70, sa konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til Europower etter pressekonferansen.

Det var altså pengesummen som var nyheten.

– Ikke en ekstremt stor deal

Tidshorisonten på investeringene ble ikke nevnt. Om vi legger til grunn at de vil strekke seg over et tiår vil det dreie seg om 4 til 7 milliarder kroner i året.

Til sammenligning investerte Statkraft til og med 3. kvartal i fjor rundt 17 milliarder kroner i utenlandske prosjekter.

På toppen av det kommer den spanske Enerfin-investeringen på 21 milliarder. Den blir ikke regnskapsført før i år.

Når man teller opp de titalls milliardene Statkraft har investert i utlandet i det siste, fremstår ikke det nye norske investeringsnivået som særlig høyt.

I et intervju om utenlandsinvesteringene uttalte konserndirektør Henrik Sætness følgende:

– Jeg skal ikke bagatellisere 20 milliarder for Enerfin, men Statkraft er et 300 milliarders-selskap. Så i den store sammenhengen her, så er ikke dette en ekstremt stor deal, sa Sætness til Europower.

Når 20 milliarder i én enkelt utenlandsinvestering ikke er spesielt mye, hvordan skal man da karakterisere det norske investeringsnivået?

Vi heller imot at 40-70 milliarder fordelt på kanskje ti år ikke er «…en ekstremt stor deal» det heller.

Statsråden på plass - så klart

Likevel var statsråden kalt inn for å presentere det som Statkraft karakteriserer som «rekordinvesteringer».

Muligens var det hele hensikten med pressekonferansen; at energiminister Aasland og regjeringen skal kunne vise til Statkraft når temaet er ny kraftproduksjon.

Den fremtidige kraftsituasjonen er jo nå så prekær at statsråder møter opp både for å åpne småkraftverk og kraftlinjer.

Da er det klart energiministeren vil være med når Statkraft vil snakke om milliarder.

La det ikke være tvil, det er svært positivt at Statkraft investerer i norsk kraftproduksjon. Norge trenger mer kraft, både i effekt og volum.

Det som er påfallende, er Statkrafts behov for å fortelle om at store ting er på gang, når det egentlig bare var en løypemelding over mulige prosjekter.

Handler om å bygge image

Når Statkraft summerer alle potensielle prosjekter, blir det nødvendigvis store beløp. Nesten 70 milliarder, som konsernsjefen uttrykte det.

Det pressekonferansen handlet om, var å få frem dette tallet. Statkraft ønsket å fortelle at de vurderer å bygge ut mer kraftproduksjon.

Javel, men når man er landets største kraftprodusent, er det ikke det man driver med da? Greit nok, de har summert seg frem til et stort tall, men ingen beslutninger er jo tatt.

Ingen nye prosjekter ble presentert, ingen nye konsesjonssøknader er levert, langt mindre er det tatt investeringsbeslutninger. Da er det pussig å kalle inn til pressekonferanse.

Hele opplegget handlet om å bygge image.

Mange forbehold

Det som i realiteten ligger på bordet, er prosjekter som skal «modnes» til mulige konsesjonssøknader.

Det poengteres imidlertid at «…alle prosjektene vil være avhengige av at de får konsesjon, forutsigbare rammebetingelser, markedsutvikling og ikke minst god dialog med lokalbefolkning.»

Det er mange og viktige forbehold.

Statkraft har ingen nye vannkraftverk på gang, kun oppgraderinger av eksisterende vannkraft. Mer effekt er viktig, og 20 prosent økning av Statkrafts vannkraft-effekt er mye.

Men det blir ikke TWh av det.

Vindkraften Statkraft ser på, dreier seg om - hvis de en gang i fremtiden bestemmer seg for å investere - rundt 2,5 TWh.

Det utgjør bare en bitteliten del av den nye kraften Norge har behov frem til havvinden kicker inn en gang sent på 2030-tallet.

La frem alt de har

Likevel, pressekonferansen var 100 prosent vellykket. Resultatet var store oppslag i aviser og kringkastingen om at Statkraft satser stort i Norge.

– Budskapet er mottatt, hilsen befolkningen. Hurra.

Men tenker man seg om, illustrerte pressekonferansen mest av alt at Norge ikke vil være i nærheten av å bygge ut den kraften landet har behov for.

– Vi har presentert alt vi kan bidra med, sa konsernsjefen til Europower.

Norges suverent største kraftprodusent, et selskap som renner over av penger, kan altså ikke bidra med mer enn 2,5 TWh ny kraft. Kanskje.

Da ligger den norske kraftbalansen dårlig an.