Det viser et dokument Europower har fått innsyn i.

– Det burde påligge NVE som fagetat å komme med tydelige signal om hva som skal til for å lykkes med å nå politiske mål, skriver sju organisasjoner i et brev sendt til OED.