MDG har spilt inn flere forslag, hvorav et forslag om dele inn strømforbruket i vanlig forbruk og det de omtaler som luksusforbruk. Et tilsvarende forslag som Rødt har med i sitt partiprogram.

Sammen med SV, Høyre og Frp, fremmer MDG i dag forslag om ulike tiltak som bør gjennomføres for å hjelpe privatkundene med å klare de rekordhøye strømregningene denne høsten og vinteren.

Som Europower har omtalt tidligere, er det flere partier som har foreslått at regjeringen i løpet av kort tid - innen 1.