Bærekraftsdirektivet, eller Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som det heter på engelsk, trådte i kraft i EU januar 2023. Fra januar 2024 erstatter kravene i CSRD reglene i Non-Financial Reporting Directive (NFRD).