En utkast til energiuttalelse fra Arbeiderpartiets landsmøte ligger nå på bordet.

Den ble lagt frem av Jan Christian Vestre, som både er næringsminister, nestlederkandidat og leder av redaksjonskomiteen.

Dokumentet inneholder ingen store nyheter. Det er en oppramsing av gode intensjoner uten konkrete forslag.

– Vi slår fast at strømprisene skal være lavere i Norge enn i Europa, sier Vestre til NRK.

Men på konkret spørsmål om hvordan dette skal skje, har Vestre ingen konkrete svar utover å vise til strømprisutvalget regjeringen har satt ned.