Sametinget har krevd en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen nå har fullt fokus på å løse saken i dialog med reindriften på Fosen og Sametinget.