Sametinget har krevd en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier regjeringen nå har fullt fokus på å løse saken i dialog med reindriften på Fosen og Sametinget.

– Dette er et arbeid som flere departementer jobber svært tett sammen om, og som regjeringen prioriterer høyt. Når det foreligger en løsning er det naturlig med en grundig gjennomgang av saken. Innretningen på en slik gjennomgang må vi komme tilbake til, sier Aasland til NTB.