Det kommer frem i et svar energiminister har gitt til stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik fra Venstre.

Thorsvik er medlem av Justiskomiteen, men har engasjert seg i tiden NVE bruker på å behandle konsesjonssøknader.