Det er olje- og energiminister Terje Aasland som opplyser at han straks vil sende ut et forslag.

– Jeg tar sikte på å legge fram konkrete forslag til innhold i en styringsmekanisme i løpet av januar, skriver han i et svar til stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen.

Det har gått et halvt år siden Aasland første gang antydet en ny ordning. Den ble i sommer først presentert som eksportreguleringer, og tema var da høye strømpriser.