Som Europower har omtalt ligger et MDG-forslag an til å få flertall på Stortinget.

Forslaget med navnet «Nærenergireform» handler om å legge til rette lokal kraftproduksjon i næringsområder.

MDG vil åpne for mye større solcelleanlegg på næringsbygg, og fjerne alle «…regulatoriske hindre for energiproduksjon på næringsarealer og andre nedbygde arealer.»

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har frist i dag torsdag å levere sin innstilling i denne saken.