Det var en offensiv olje- og energiminister Terje Aasland som møtte kraftbransjen på Norges Energidager, som arrangeres av NVE. Terje Aasland trakk linjene tilbake til panikklovene fra 1906, som på mange måter var starten på det norske vannkrafteventyret.